Centrum Kultury w Dobrej
Menu

Strona główna
Historia

Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice

Kluby seniora
SERENADA
Zespoły wokalne
Fa-sol-ki
Zespoły taneczne
Skrzaciki
Wesoła 13
Chochliki
Orange Girls

Kółko teatralne "Dobrasy"
Kółko teatralne "Cudaki"
Kółko plastyczne
Ognisko muzyczne
Biblioteka

Nawigacja
Strona Główna
Do pobrania
Odnośniki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Księga Gości
Flash Zegar
Śpiewam i Maluję
- 2009 - 
Starostwo Powiatowe w Turku, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie byli organizatorami VI Powiatowego Konkursu Przedszkolaków "Śpiewam i maluję", który odbył się 13 maja 2009r.
w MGOK w Dobrej.
Na konkurs plastyczny, którego temat brzmiał: "Mój ulubiony przyjaciel", wpłynęły 142 prace plastyczne.
Komisja Artystyczna w składzie:
-         Maria Bujała – artystka plastyk z Turku,
-         Izabela Kostiukow– instruktor plastyki z CKiS w Koninie
-         Magdalena Kośla– instruktor plastyki w MGOK w Dobrej

po obejrzeniu  prac postanowiła przyznać NAGRODY RÓWNORZĘDNE dla:

1)      Ewy Walczak z Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich,

2)      Klaudii Przybylak ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,

3)      Natalii Kozłowskiej ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,

4)      Kacpra Kąciaka ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,

5)      Weroniki Kowalczyk z Przedsz. Sam. Nr 6 w Turku,

6)      Tobiasza Grześkiewicza z Przedszkola w Tuliszkowie,
7)      Sandry Wszędybył z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie,
8)      Oliwii Dobrowolskiej z Przedsz. Sam. Nr 4 w Turku,
9)      Joanny Rychter Przedsz. Sam. Nr 4 w Turku,
10)  Kingi Sowińskiej ze Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich.  

oraz  WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE dla:

 1. Patrycji Chmieli z Przedszkola Samorządowego Nr8 w Turku,
 2. Mateusza Rosiaka z Gminnego Przedszkola w Brudzewie,
 3.     Małgorzaty Jasińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach, 
 4.  Norberta Rykowskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach,
 5. Oliwii Witczak z Przedszkola w Przykonie,
 6. Patrycji Siwińskiej ze Szkoły Filialnej w Strachocicach,
 7. Dobrosławy Dembińskiej z Przedszkola Gminnego w Malanowie,
 8. Maksymiliana Filipowicza z Przedszkola Gminnego w Malanowie,
 9. Łukasza Dewickiego ze Szkoły Podstawowej w Dziadowicach,
 10. Justyny Ogrodowczyk ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
 11. Nikoli Harasnej ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
 12. Moniki Ogrodowczyk ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
 13. Miłosza Kwiatkowskiego z Przedsz. Sam. Nr 3 w Turku,
 14. Aleksandry Włodarczyk z Przedsz. Sam. Nr 3 w Turku,
 15. Bartosza Michalskiego z Przedszkola w Tuliszkowie,
 16. Pauliny Naglewskiej z Przedszkola w Tuliszkowie,
 17. Kacpra Michalaka z Zespołu Szkolno- Przedsz. w Grzymiszewie,
 18. Natalii Król z Zespołu Szkolno- Przedsz. w Grzymiszewie,
 19. Agnieszki Olas z Przedszkola Sam. w Dobrej,
 20. Wiktorii Jaśkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich.
W konkursie muzycznym udział wzięło 33 wykonawców, których oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
- Ewa Kukulska – nauczyciel z Turku, przewodnicząca komisji,
- Dawid Różycki– instruktor muzyki w GOK we Władysławowie,
- Magdalena Grabowska – Łyskawa – instruktor tańca  z MGOK w Dobrej.


Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia:
Nagrodę Główną Konkursu: Róży Strzelińskiej z Brudzewa– Nagroda Starostwa Powiatowego w Turku,

Nagroda  Dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu :Alicji Jesionek z Dobrej – Nagroda Starostwa Powiatowego w Turku.
I  Nagrody równorzędne dla:

1. Alicji Jesionek z Dobrej,

2. Aleksandry Ziętek z Turku,

3. Patryka Szewczyka z Tuliszkowa,

4. Alicji Pawlak z Dobrej,

5. Macieja Kmieciaka z Turku

II  Nagrody równorzędne dla:
 1. Marii Michalak z Grzymiszewa
 2. Aleksandry Pawlak z Turku
Wyróżnienia równorzędne dla:
 1. Laury Walczak z Turku,
 2. Gabrysi Urbaniak z Piekar,
 3. Oliwii Adamiak z Dobrej,
 4. Weroniki Ścisłej z Tuliszkowa,
 5. Weroniki Tomczak z Krwon,
 6. Oriany Pławińskiej z Władysławowa.
Pozostali uczestnicy otrzymali upominki za udział.Nagrody , wyróżnienia oraz upominki zostały ufundowane przez :- Starostwo Powiatowe w Turku - Burmistrza Dobrej- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

 

- 2008 -   
Już po raz piąty Dom Kultury zorganizował Powiatowy Konkurs Przedszkolaków ŚPIEWAM I MALUJĘ. Współorganizatorami Konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Turku oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Temat konkursu plastycznego brzmiał: "Kim będę, kiedy dorosnę?"
Komisja Artystyczna w składzie:-         Maria Bujała – artystka plastyk z Turku,-        
Elżbieta Barszcz– instruktor plastyki z CKiS w Koninie
-        
Magdalena Kośla– instruktor plastyki w MGOK w Dobrej
 
p
o obejrzeniu 168 prac postanowiła przyznać NAGRODY RÓWNORZĘDNE dla:
1)      Jakuba Matuszaka z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku,
2)      Macieja Adamiaka z Przedszkola Samorządowego Nr 4w Turku,
3)      Wiktorii Górskiej z Przedszkola Samorządowego Nr 4w Turku,
4)      Gracjana Kamińskiego ze Szkoły Podstawowej w Koźminie,
5)      Natalii Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
6)      Konrada Binkowskiego ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
7)      Zuzanny Łyskanowskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach,
8)      Sandry Kowalskiej z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
9)      Amadeusza  Lamenta z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
10)  Patryka Janczaka z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
11)  Kamili Janaszczyk  z Gminnego Przedszkola w Kowalach Pańskich,
12)  Weroniki Monki ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie,
13)  Sławomira Rzepki ze Szkoły Podstawowej w Dziadowicach,
14)  Nikoli Pietrzykowskiej ze Szkoły Podstawowej w Dziedowicach,
15)  Adriana Przybyła z Gminnego Przedszkola w Brudzewie
oraz  WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE dla:
1) Sandry Zielińskiej z Przedszkola Samorządowego Nr7 w Turku
2) Patrycji Czekały z Przedszkola Samorządowego  Nr7 w Turku
3) Huberta Izydorkiewicza  z Przedszkola Samorządowego Nr7 w Turku
4) Klaudii Rusek z Przedszkola  Samorządowego Nr7 w Turku
5) Jakuba Skowrona z Przedszkola Samorządowego Nr7 w Turku
6) Aleksandry Kowalczyk z Przedszkola Samorządowego Nr6 w Turku
7) Norberta  Koligata z Przedszkola Gminnego we Władysławowie

8) Igi Chudzik z Przedszkola  Gminnego we Władysławowie

9) Błażeja Ogrodowczyka ze Szkoły Podstawowej w Kaczkach Średnich
10) Mariki Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie
11) Kingi Mrowińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
12) Wiktorii Toborek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
13) Karoliny Dróżdż  z Przedszkola Samorządowego w Dobrej
14) Nikoli Kostrzewskiej ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie
15) Kamili Pietrzak z Przedszkola w Przykonie
16) Szymona Pawlaka z Gminnego Przedszkola w Malanowie

17) Anny Aitoubelli  z Gminnego Przedszkola W Malanowie

18) Szymona Grali ze Szkoły Podstawowej w Chrząblicach
19) Jakuba Michalaka ze Szkoły Podstawowej w Galewie
20) Weroniki Bukowieckiej ze Szkoły Podstawowej w Dziadowicach  
W konkursie muzycznym udział wzięlo 35 podmiotów (łacznie około 60 dzieci).
Komisja Artystyczna w składzie:
- Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Dawid Różycki– instruktor muzyki w GOK we Władysławowie,
- Magdalena Grabowska – Łyskawa – instruktor tańca i choreografii z Turku 

po wysłuchaniu 35 wokalistów postanowiła przyznać:

 Nagrodę Główną Konkursu: Ewelina  Mikołajczak z zespołem: Karolina Ziętek, Martyna Serbin, Anna Płuciennik z Przedszkola  w Tuliszkowie – Nagroda Starostwa Powiatowego w Turku,
Nagroda  Dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu :Aleksandra Pawlak z Przedszkola Samorządowego Nr3 w Turku – Nagroda Starostwa Powiatowego w Turku.
Nagrody równorzędne dla:

1)Macieja Adamiaka z zespołem: Mateusz Żydziak, Maciej Rosiak z Przedszkola Sam.Nr4 w Turku,

2)Kingi Mrowińskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie,

3)Oliwii Zając z Przedszkola  w Przykonie,

4)Justyny Laskowskiej z Przedszkola Samorządowego Nr7 w Turku,

5)Klaudii Gardzielik z Przedszkola Samorządowego w Dobrej,

6)Oliwii Wieczorek z Przedszkola Samorządowego Nr5 w Turku,

7)Anny Pasik z Przedszkola Gminnego w Brudzewie,

Wyróżnienia równorzędne dla:

1)Konrada Augustyniaka z Przedszkola w Przykonie,

2)Weroniki Monki z zespołem: Gracjana Dzikowska, Natalia Jasiak ze Szkoły Podstawowej w Skarżynie,

3)Justyny Gogolewskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach,

4)Wiktorii Arent z Przedszkola Gminnego we Władysławowie,

5)Klaudii Młotkiewicz z zespołem: Karolina Dróżdż, Wiktoria Kin, Julita Jesionek  z Przedszkola Samorządowego w Dobrej,

6)Nikoli  Łani z zespołem: Wiktoria Juda , Martyna Drzewiecka, Marcelina Sobczak              z Przedszkola Samorządowego Nr6 w Turku,

7)Marty Marczak z Przedszkola Samorządowego Nr6 w Turku,

Pozostali uczestnicy otrzymali upominki za udział.
Nagrody , wyróżnienia oraz upominki w obu konkursach zostały ufundowane przez :
- Starostwo Powiatowe w Turku
- Burmistrza Dobrej
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

************************** 

- 2007 -
    
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej oraz Starostwo Powiatowe w Turku byli organizatorami IV Powiatowego Konkursu Przedszkolaków "Śpiewam i 
maluję", który odbył się 22 maja 2007r.
Do konkursu muzycznego zgłosiło się 34 wokalistów. Na konkurs plastyczny wpłynęło 115 prac. Temat konkursu plastycznego w tym roku brzmiał: "Mieszkańcy 
innych planet".
W komisji oceniającej prace zasiedli: Maria Bujała, Tadeusz Kmiotek i Magdalena Kośla.
Komisja przyznała 10 równorzędnych nagród dla:
1) Patryka Pawlaka z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku – nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
2) Klaudii Jasak z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
3) Huberta Izydorkiewicza z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
4) Natalii Korzepy z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
5) Dominika Małeckiego z Gminnego Przedszkola w Malanowie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
6) Darii Majdy z Przedszkola Gminnego we Władysławowie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
7) Michała Jesionka ze Szkoły Podstawowej w Strachocicach - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
8) Kingi Augustyniak ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej,
9) Mateusza Wielgockiego ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
10) Katarzyny Piechoty ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie – nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku.
Ponadto przyznano również 15 równorzędnych wyróżnień dla:
1) Andżeliki Stefaniak ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie – wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
2) Marii Choinki z Przedszkola Gminnego we Władysławowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
3) Igi Chudzik z Przedszkola Gminnego we Władysławowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
4) Julii Ziętek z Przedszkola w Przykonie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
5) Weroniki Mikosik z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Turku – wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
6) Jakuba Bińczyka z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
7) Patrycji Chojnackiej z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku - wyróżnienie uf. przez Burmistrza Dobrej i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
8) Patryka Włodarczyka z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
w Dobrej,
9) Mileny Wojtczak z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku- wyróżnienie uf. przez Burmistrza Dobrej i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
10) Zuzanny Gruszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
11) Oliwii Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Koźminie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
12) Dawida Maciaszczyka z Przedszkola Samorządowego w Dobrej - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
13) Izy Grzybowskiej z Przedszkola Samorządowego w Dobrej - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w 
Dobrej,
14) Nikoli Pawlak z Przedszkola w Tuliszkowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
15) Kacpra Wojnarowskiego z Przedszkola w Tuliszkowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.
W konkursie muzycznym GRAND PRIX otrzymał Mateusz Kosowski z Przedszkola Samorządowego w Dobrej, którego instruktorkami są: Ola Gajewska i 
Magdalena Banasiak. Mateusz otrzymał nagrodę uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku.
Nagrodę dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu, uf. przez Burmistrza Dobrej przyznano Zuzi Cytrowskiej z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku.
Ponadto Komisja Artystyczna w składzie:
- Czesław Fiałkowski,
- Ewa Kukulska,
- Krystian Weber

przyznała 8 równorzędnych nagród i 11 równorzędnych wyróżnień.
NAGRODY otrzymali:
* Natalia Wojciechowska z Przedszkola w Tuliszkowie – nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Oriana Pławińska z Gminnego Przedszkola we Władysławowie – nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Oliwia Witczak z Przedszkola w Przykonie - nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Kamila Matuszak z Przedszkola w Tuliszkowie - nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Pola Sobczak z Przedszkola Sam. Nr 6 w Turku - nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Maria Kaczorowska z Przedszkola Sam. Nr 7 w Turku - nagroda uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Marika Sasiak z Przedszkola Sam. Nr 7 w Turku - nagroda uf. przez Burmistrza Dobrej,
* Michalina Drzewiecka z Przedszkola Sam. Nr 5 w Turku - nagroda uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej.
WYRÓŻNIENIA:
* Maria Michalak z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzymiszewie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Anna Graczyk z Przedszkola Samorządowego w Dobrej - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Klaudii Gardzielik z Przedszkola Samorządowego w Dobrej - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Oliwia Mencel z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzymiszewie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Anna Pasik z Przedszkola Gminnego w Brudzewie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Kinga Katarzyniak z Przedszkola Sam. Nr 5 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Anna Kubiak z Przedszkola Sam. Nr 1 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Klaudia Orłowska z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Marcin Brzęcki z Przedszkola w Tuliszkowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Natalia Korzepa z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
* Wiktoria Drzewiecka z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku - wyróżnienie uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej.
Pozostali uczestnicy obu konkursów otrzymali upominki za udział ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku.
Atrakcją tegorocznej edycji imprezy była obecność Alfa, w którego postać wcieliła się Ola Gajewska - instruktorka muzyki z MGOK w Dobrej.
Imprezę wspólnie z Alfem prowadziła Ania Olas.                        
   - 2006 -
Już po raz trzeci w Dobrej odbył się Powiatowy Konkurs Przedszkolaków "Śpiewam i maluję".
Organizatorami Konkursu byli: MGOK w Dobrej oraz Starostwo Powiatowe w Turku. Jak co roku do organizacji imprezy przyłączyło się również Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, udzielając pomocy merytorycznej.
Komisja Artystyczna w składzie:
- Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Krzysztof Jesionek – nauczyciel muzyki z Kawęczyna,
- Magdalena Grabowska – Łyskawa – instruktor tańca i choreografii z Turku
po wysłuchaniu 31 wokalistów postanowiła przyznać:
Nagrodę Główną Konkursu dla Wiktorii Obrębskiej z Przedszkola w Tuliszkowie – nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku.
Nagrodę dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu dla Olgi Dawickiej z Przedsz. Samorz. Nr 4 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku.
Nagrody równorzędne dla:
1)      Mateusza Milczarka z Przed. Samorz. Nr 3 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku.,
2)      Leny Bartosik z Przedszkola w Przykonie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku.
3)      Michaliny Drzewieckiej z Przed. Samorz. Nr 5 w Turku - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
4)      Klaudii Gardzielik z Przedszkola w Dobrej - nagroda ufundowana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej.
Wyróżnienia równorzędne dla:
1)      Olgi Dawickiej Dawickiej z Przedsz. Samorz. Nr 4 w Turku - wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku,
2)      Julii Gebler z Przedszkola w Dobrej - wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku,
3)      Natalii Korzepy  z Przedsz. Samorz. Nr 4 w Turku - wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku,
4)      Natalii Graczyk z Przedsz. Samorz. Nr 6 w Turku - wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku,
5)      Wiktorii Kopytek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach - wyróżnienie ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku,
6)      Martyny Niespodziańskiej z Przedsz. Samorz. Nr 4 w Turku - wyróżnienie ufundowane przez Burmistrza Dobrej,
7)      Martyny Fajkowskiej z Przedsz. Samorz. Nr 5 w Turku - wyróżnienie ufundowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej.

Po obejrzeniu 108 prac plastycznych Komisja Artystyczna w składzie:
-         Maria Bujała – artystka plastyk z Turku,
-         Ewa Kubiak – plastyk z Dobrej,
-         Jacek Gajewski – Dyrektor MGOK w Dobrej
postanowiła przyznać NAGRODY RÓWNORZĘDNE dla:
1)
      Jakuba Kolasińskiego z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku – nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
2)      Wiktorii Czerwińskiej z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,

3)      Roberta Łukasza z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
4)      Dominiki Moniak z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
5)      Gabrieli Filipiak z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
6)      Wiktorii Stegienty z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Turku - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
7)      Marity Płóciennik ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
8)      Natalii Binkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Turku,
9)      Dominika Kurzyńskiego ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
10)  Nikoli Szulc ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie – nagroda uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej,
11)  Dawida Rosiaka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
12)  Filipa Witczaka z Przedszkola w Przykonie - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
13)  Szymona Budynka z Gminnego Przedszkola w Malanowie - nagroda ufundowana przez Burmistrza Dobrej,
14)  Patrycji Matysiak z Gminnego Przedszkola w Malanowie - nagroda uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej,
15)  Dżesiki Krysztoforskiej z Gminnego Przedszkola w Malanowie - nagroda uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej,
oraz WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE dla:
1)      Julii Kluski z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Turku – wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
2)      Oliwii Olek ze Szkoły Podstawowej w Żukach - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
3)      Dominiki Kranc z Przedszkola Gminnego we Władysławowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
4)      Katarzyny Obielak ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
5)      Renaty Kaczmarek z Przedszkola w Tuliszkowie – wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
6)      Konrada Kordylewskiego z Przedszkola w Tuliszkowie - wyróżnienie uf. przez Starostwo Powiatowe w Turku,
7)      Oliwii Kacprzak z Przedszkola Samorządowego w Dobrej - wyróżnienie uf. przez Burmistrza Dobrej,
8)      Karoliny Płócienik ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie - wyróżnienie uf. przez Burmistrza Dobrej
9)      Patrycji Frontczak z Przedszkola w Przykonie wyróżnienie uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej,
10)  Kacpra Widełki z Gminnego Przedszkola w Malanowie - wyróżnienie uf. przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrej.

Pozostali uczestnicy konkursu muzycznego i plastycznego otrzymali upominki za udział ufundowane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.


*******************************************************************************************
                                - 2005 -

 26 kwietnia 2005 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbył się II Powiatowy Konkurs Przedszkolaków "Śpiewam i maluję". Organizatorami Konkursu byli: MGOK w Dobrej oraz Starostwo Powiatowe w Turku. W konkursie muzycznym wzięło udział 40 wykonawców, natomaist na konkurs plastyczny nadesłano 114 prac.
Prace plastyczne oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
- Magdalena Kośla - instruktor plastyki,
- Ewa Kubiak - plastyk,
- Jacek Gajewski - Dyrektor MGOK.
Komisja przyznała Nagrody dla:
1) Michaliny Fabian z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
2) Kesji Kury z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
3) Aleksandry Ptak z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku,
4) Aldony Pyszel ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
5) Sebastiana Przybylaka ze Szkoły Podstawowej w Chlebowie,
6) Aleksandry Kurcoby ze Szkoły Podstawowej w Koźminie,
7) Sylwii Pakuły z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku,
8) Joanny Majcherek z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
9) Eweliny Kujawińskiej z Przedszkola w Przykonie,
10) Martyny Nowaczyk z Przedszkola Samorządowego w Dobrej,
11) Karoliny Kosowskiej z Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich,
12) Agaty Badowskiej z Przedszkola Gminnego w Kowalach Pańskich.
Wyróżnienia otrzymali:
1) Bartłomiej Rosiak z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach,
2) Angelika Kunda z  Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Turku,
3) Marta Walczak z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Turku,
4) Martyna Wasela z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie,
5) Jakub Górski z Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Turku,
6) Patryk Wojtyra z Przedszkola Samorządowego we Władysławowie,
7) Milena Cichomska ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach,
8) Sebastian Szajrych z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku.
Popisy muzyczne przedszkolaków oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
- Maciej Pietryk - instruktor muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Krystian Weber - instruktor muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Marianna Ochocka - Burmistrz Dobrej.
NAGRODĘ GŁÓWNĄ Komisja przyznała Magdalenie Ferko z Przedszkola w Tuliszkowie.
Ponadto nagrody równorzędne otrzymali:
1) Natalia Korzepa z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku,
2) Mateusz Milczarek Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku,
3) Aleksandra Kurcoba ze Szkoły Podstawowej w Koźminie,
4) Sylwia Owczarek Przedszkola Samorządowego w Dobrej,
5) Julia Chrostek z Przedszkola w Przykonie,
6) Julia Pietrzak ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach,
7) Ewa Miśko z Przedszkola w Przykonie,
8) Daria Rynkiewicz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach.
W konkursie muzycznym wyróżnieni zostali:
1) Milena Cichomska ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach,
2) Aleksandra Bartczak z Przedszkola w Tuliszkowie,
3) Natalia Maćkowska z Przedszkola w Tuliszkowie,
4) Klaudia Orłowska z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku.
Komisja Artystyczna przyznała NAGRODĘ dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu. Otrzymała ją Weronika Janiak z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku.

Fundatorami nagród i wyróżnień byli:
- Starostwo Powiatowe w Turku,
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
- Burmistrz Dobrej - Pani Marianna Ochocka,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrej - Pan Eugeniusz Żerkowski.

Podczas obrad Komisji na scenie wystapiła laureatka Nagrody Głównej poprzedniej edycji konkursu - Daria Olas z Przedszkola Samorządowego w Dobrej.
Podczas konkursu muzycznego można było obejrzeć wystawę prac nadesłanych na konkurs plastyczny.


*********************************************************************************************

- 2004 -

I Powiatowy Konkurs Przedszkolaków "Śpiewam i maluję" odbył się 19 maja 2004r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej.
Organizatorami Konkursu byli: MGOK w  Dobrej oraz Starostwo Powiatowe w Turku.
Zainteresowanie Konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do konkursu muzycznego zgłosiło się 36 uczestników,
natomiast na konkurs plastyczny wpłynęły 194 prace na temat " Moja ulubiona zabawka".
Prace plastyczne oraz występy młodych wykonawców oceniała Komisja Artystyczna w składzie:
- Maciej Pietryk - instruktor muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Ela Barszcz - instruktor plastyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
- Jacek Gajewski - Dyrektor MGOK w Dobrej.
Grand Prix Konkursu Muzycznego zdobyła Daria Olas z Przedszkola Samorządowego w Dobrej.
Ponadto Komisja przyznała Nagrody równorzędne dla:
1) Kingi Katarzyniak z Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Turku,
2) Nikoli Chrostek z Przedszkola w Przykonie,
3) Aleksandry Kurcoby ze Szkoły Podstawowej w Koźminie,
4) Aleksandry Bartczak z Przedszkola w Tuliszkowie,
5) Estery Graczyk z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku,
6) Adriana Orłowskiego z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku,
7) Bartosza Zdycha z Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku,
8) Bogumiły Przybyły z Przedszkola w Przykonie.

Wyróżnienia w konkursie muzycznym zdobyli:
1) Karina Tomczyk z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
2) Wiktoria Baranowska z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
3) Klaudia Adamiak z Przedszkola Samorządowego w Dobrej,
4) Kornelia Karniszewska z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku,
5) Natalia Ćwiklińska z Gminnego Przedszkola w Malanowie.
Nagrodę dla Najmłodszego Uczestnika Konkursu otrzymała Julia Gebler z Przedszkola Samorządowego w Dobrej.

W konkursie plastycznym przyznano Nagrody równorzędne dla:
1) Kacpra Szelągowskiego z Przedszkola w Malanowie,
2) Macieja Janiszewskiego z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Turku,
3) Karoliny Mikołajczyk z Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Turku,
4) Julii Zalas z Przedszkola w Przykonie,
5) Wiktorii Baranowskiej z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
6) Liam Haddar z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
7) Nikoli Chrostek z Przedszkola w Przykonie,
8) Szymona Augustyniaka z Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Turku,
9) Dawida Kaczmarka z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku,
10) Marty Stefankiewicz z Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Turku,
11) Klaudii Gruszczyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Miłaczewie,
12) Arkadiusza Podrzyckiego z Przedszkola Samorządowego w Dobrej,
13) Szymona Tomczaka z Gminnego Przedszkola w Malanowie,
14) Natalii Ćwiklińskiej z Gminnego Przedszkola w Malanowie.
Komisja przyznała również Wyróżnienia dla:
1) Diany Majorek z Przedszkola w Tuliszkowie,
2) Szymona Zielińskiego z Przedszkola w Tuliszkowie,
3) Ady Dembowieckiej Przedszkola Samorządowego w Dobrej.
Fundatorami wszystkich nagród i wyróżnień byli:
- Starostwo Powiatowe w Turku,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej,
- Burmistrz Dobrej - Pani Marianna Ochocka,
- Przewodniczący Rady Miejskiej Dobrej - Pan Eugeniusz Żerkowski.


Dodane przez Marcin Badynski dnia marzec 28 2006 18:41:414 Komentarzy ˇ 1855 Czytań - Drukuj
Komentarze
muniekole dnia sierpień 12 2017 16:21:18
Terapia leczeniem trądziku różowatego nie istnieje leczona i najprzyzwoiciej jest wyznaczać poniżej wobec słabnięcia dozie zaczerwienienia facjacie oraz odmiany łatwopalnych, powstrzymania liczebności, frazeologizmu egzystowania i siły torsji tudzież równoczesnych znaków świądu, parzenia tudzież afekt. Dubel fundamentalne rodzaje leczenia trądziku różowatego owo miejscowe zaś http://www.pilska.tv/firmy/133,acnerose doustne medykamenty antybiotyczne. Kuracja laserowa pozostała także zaszeregowana w charakterze gatunek leczenia. W trakcie podczas gdy w rytmu kilku tygodni specyfiki często wywołują niekrótkotrwałego pocenie się, zaczerwienienie na ogół nawraca po zabiegu. Długookresowe terapia, tak bywa odkąd jednego do dwóch latek, być może biec aż do ondulacji opiece poziomu przy niektórych pacjentów. Trwałe terapia jest często potrzebne, acz poniektóre losy opadają po jakiemuś terminie zaś żyją niezachwianie. Nieodrębne trafy, pozostawione bez leczenia, pogarszają się społem z przeciekiem frazeologizmu.
muniekole dnia sierpień 29 2017 18:25:33
oczyszczanie wątroby ziołami zmarszczki pod oczami 18 lat http://www.dzienniknowy.pl/firmy/11,pityver-polska szyja zmarszczki lek na trądzik
shareways dnia wrzesień 05 2017 11:17:04
największych owocach można szczególności
shareways dnia wrzesień 17 2017 11:39:34
najlepszy krem przeciwzmarszczkowy leki na trądzik bez recepty wykorzystywany włókien płytkie hialuronowego trądzik różowaty domowe sposoby krem do cery tłustej
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Imprezy
WOŚP
Konkurs Recytatorski i Plastyczny
Jubileusz 15-lecia
Konkursy
Gminny Konkurs Piosenki
Konfrontacje Teatrów
Śpiewam i Maluję
Przegląd Orkiestr Dętych
Dni Dobrej
Wieczór Kupały
Plenery artystyczne
Andrzejki
Dożynki
Losowa Fotka
138
138
Dożynki 19.08.2007r.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006 - 2008 - MGOK Dobra