Centrum Kultury w Dobrej
Menu

Strona główna
Historia

Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice

Kluby seniora
SERENADA
Zespoły wokalne
Fa-sol-ki
Zespoły taneczne
Skrzaciki
Wesoła 13
Chochliki
Orange Girls

Kółko teatralne "Dobrasy"
Kółko teatralne "Cudaki"
Kółko plastyczne
Ognisko muzyczne
Biblioteka

Nawigacja
Strona Główna
Do pobrania
Odnośniki
Kontakt
Galeria
Szukaj
Księga Gości
Flash Zegar
Konkurs recytatorski i plastyczny
2010 rok 
5 marca 2010 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyły się miejsko-gminne eliminacje
XVIII Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych.
Wzięło w nim udział 30 recytatorów.
W Komisji Artystycznej zasiedli:
- Zbigniew Bartosik
- Ewa Banasiak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Przykonie
- Małgorzata Malesza – instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie.
Komisja wytypowała na eliminacje rejonowe Konkursu następujące osoby:
- Oliwię Jagieła z Dobrej,
- Joannę Jałkiewicz z Piekar,
- Julię Śmigielską z Dobrej,
- Monikę Frącala z Dobrej,
- Mateusza Bojszczaka z Dobrej.
Ponadto Komisja wyróżniła:
- Łukasza Banasiaka z Dąbrowicy,
- Julię Gebler z Dobrej,
- Jakuba Gajewskiego z Dobrej,
- Lenę Antczak z Dobrej,
- Milenę Budka z Piekar.
***************************************


2009 rok
Protokół
z miejsko - gminnych eliminacji
Konkursu Recytatorskiego
dla Szkół Podstawowych
"Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"

Dobra, 4 marca 2009r.

Komisja Artystyczna w składzie:
- Zbigniew Bartosik - przewodniczący
- Ewa Banasiak - członek
- Angelika Błazełek - członek
po wysłuchaniu 26 recytatorów postanowiła zakwalifikować do
eliminacji rejonowych Konkursu następujące osoby:
1. Joannę Jałkiewicz
2. Mateusza Bojszczaka
3. Klaudię Kicińską
4. Krzysztofa Błazełka
5. Monikę Tutak
Fundatorem nagród był Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej.
****************************************************************
2008 rok
   6 marca 2008r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyły się miejsko - gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego Dla Szkół Podstawowych.
Na scenie zaprezentowało się 22 młodych recytatorów.
Komisja Artystyczna w składzie:
- Zbigniew Bartosik - przewodniczący,
- Ewa Banasiak,
- Małgorzata Malesza,
postanowiła nagrodzić i tym samym zakwalifikować do eliminacji powiatowych Konkursu, następujące osoby:
1.     Martę Tutak
2.     Tobiasza Stasiaka
3.     Cezarego Filipiaka
4.     Dominikę Grabowską
5.     Adriannę Dembowiecką
Komisja wyróżniła również:
1.     Ninę Antczak
2.     Justę Janas
3.     Paulinę Bojszczak
4.     Krzysztofa Błazełka
5.     Monikę Frącalę
6.     Paulinę Młotkiewicz
7.     Olgę Chwiałkowską
8.     Klaudię Kicińską
Fundatorem Nagród i Wyróżnień był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.

##########################################################################
                                        2007 rok
12 lutego 2007r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyły się miejsko - gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego Szkół Podstawowych. W konkursie recytatorskim wzięło udział 31 uczestników, do konkursu plastycznego zgłoszono 30 prac. Do dalszych eliminacji zakwalifikowano 6 recytatorów i 10 prac plastycznych.
Temat prac: "Darujmy światu pokój". W komisji zasiedli:
- Ewa Banasiak - przewodnicząca (Kierownik Biblioteki Publicznej w Przykonie)
- Zbigniew Bartosik - Dyr. OUK w Przykonie
- Wojciech Czekała - Dyr. Gminnego Ośr. Kultury we Władysławowie.
Do eliminacji powiatowych Komisja zakwalifikowała:
w Konkursie recytatorskim:
- Lenę Antczak z SP Strachocice,
- Monikę Frącalę z SP Strachocice,
- Tobiasza Stasiaka z ZSP w Dobrej,
- Sylwię Jasińską z ZSP w Piekarach,
- Natalię Gajowiak z ZSP w Dobrej,
- Milenę Świerczyńską z SP w Strachocicach
w Konkursie plastycznym:
- Annę Bodlak z ZSP w Dobrej,
- Paulinę Sekurę z SP w Dąbrowicy,
- Sylwię Warzych z ZSP w Piekarach,
- Klaudię Rosiak z ZSP w Piekarach,
- Joannę Bodlak z ZSP w Dobrej,
- Sylwię Pajor z ZSP w Dobrej,
- Marcelinę Firus z ZSP w Dobrej,
- Michała Zasiadczyka z SP w Dąbrowicy,
- Iwonę Kwiatkowską z ZSP w Piekarach,
- Natalię Gajowiak z ZSP w Dobrej.
Ponadto Komisja wyróżniła:
w Konkursie recytatorskim:
- Martę Tutak z SP w Piekarach,
- Justynę Janas z SP w Dąbrowicy,
- Klaudię Kicińską z ZSP w Dobrej,
- Darię Świerczyńską  z ZSP w Dobrej,
- Jakuba Szczapa z ZSP w Dobrej;
w Konkursie plastycznym:
- Dominikę Grabowską z SP w Dąbrowicy,
- Mariusz Kuszczaka z SP w Dąbrowicy,
- Krzysztofa Błazełka z ZSP w Dobrej,
- Kingę Janicką z ZSP w Dobrej,
- Łukasza Sekurę z SP w Dąbrowicy.
Wszystkie nagrody (książki) i wyróżnienia (puzzle) ufundował MGOK w Dobrej.
Nagrody wręczali Burmistrz Dobrej - Jacek Gajewski i Dyr. MGOK - Marianna Ochocka.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

                                                  2006 rok
7 lutego 2006r. MGOK w Dobrej był organizatorem miejsko - gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego. Do konkursu zgłosiło się 29 recytatorów i 38 plastyków.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkól podstawowych i gimnazjów.
Komisja Artystyczna w składzie:
- Zbigniew Bartosik - Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Przykonie,
- Ewa Banasiak - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie,
- Wojciech Czekała - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie,
postanowiła do eliminacji powiatowych w Konkursie Recytatorskim zakwalifikować następujące osoby:
- Monikę Frącalę z SP Strachocice,
- Klaudię Kicińską z ZSP Dobra,
- Dominikę Grabowską z SP Dąbrowica,
- Cezarego Filipiaka z SP Dąbrowica,
- Natalię Gajowiak z ZSP Dobra,
- Darię Konicką z ZSP Dobra
oraz wyróznić:
- Tobiasza Stasiaka z ZSP Dobra,
- Benitę Raźniak z ZSP Dobra,
- Katarzynę Kicińską z ZSP Dobra,
- Paulinę Piątkowską z ZSP Dobra,
- Jarosława Gajdę z ZSP Dobra,
- Jakuba Szczapa z ZSP Dobra.
W Konkursie Plastycznym Komisja nagrodziła następujące osoby:
- Magdalenę Szymczak z SP Dąbrowica,
- Łukasza Grabowskiego z SP Dąbrowica,
- Karolinę Burdelak z ZSP Piekary,
- Łukasza Sitarka z ZSP Piekary,
- Ramonę Pakułę z ZSP Piekary,
- Milenę Świerczyńską z SP Strachocice,
- Agnieszkę Filipiak z SP Dąbrowica,
- Justynę Muszyńską z ZSP Dobra,
- Paulinę Serafin z ZSP Dobra,
- Angelikę Graczyk z ZSP Dobra
oraz wyróżniła:
- Paulinę Bojszczak z SP Dąbrowica,
- Paulinę Michalak z SP Dąbrowica,
- Łukasza Młynarczyka z ZSP Dobra,
- Iwonę Wszędybył z ZSP Dobra.
Nagrodzone prace wezmą udział w eliminacjach powiatowych w Turku.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały przez MGOK w Dobrej.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2005 rok
22 lutego 2005 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej był organizatorem miejsko - gminnych eliminacji Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego.
Na konkurs plastyczny wpłynęło 55 prac. Do konkursu recytatorskiego zgłosiło się 31 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Komisja Artystyczna w składzie:
- Zbigniew Bartosik - przewodniczący,
- Ewa Banasiak,
- Wojciech Czekała
postanowiła zakwalifikować do powiatowych eliminacji konkursu następujące osoby:
* w konkursie recytatorskim:
- Anetę Kupczyk z SP Strachocice,
- Sylwię Jasińską z ZSP Piekary,
- Magdalenę Szymczak z SP Dąbrowica,
- Paulinę Pietrzak z SP Dąbrowica,
- Annę Zgolińską z ZSP Dobra,
- Sylwię Grzesiak z ZSP Dobra;
* w konkursie plastycznym:
- Barbarę Jaworską z ZSP Dobra,
- Natalię Chrapek z ZSP Dobra,
- Sarę Zakolską z ZSP Piekary,
- Mateusza Całkiewicza z SP Strachocice,
- Natalię Gajowiak z ZSP Dobra,
- Marlenę Łakomicką z ZSP Piekary,
- Magdalenę Szymczak z SP Dąbrowica,
- Mariusza Kacprzaka z SP Dąbrowica,
- Iwonę Stasiak z ZSP Piekary,
- Martę Budę z ZSP Dobra.
Ponadto Komisja wyróżniła:
* w konkursie recytatorskim:
- Darię Świerczyńską z ZSP Dobra,
- Olgę Chwiałkowską z ZSP Dobra,
- Natalię Gajowiak z ZSP Dobra,
- Karolinę Krysztofowicz z ZSP Piekary,
- Benitę Raźniak z ZSP Dobra,
- Katarzynę Kicińską z ZSP Dobra,
- Paulinę Piątkowską z ZSP Dobra,
- Darię Konicką z ZSP Dobra;
* w konkursie plastycznym:
- Ramonę Pakułę z ZSP Piekary,
- Barbarę Zarzycką z ZSP Dobra,
- Kubę Moksika z ZSP Dobra.
Wszystkie nagrody i wyróżnienia ufundował Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej.


Dodane przez Marcin Badynski dnia kwiecień 19 2006 22:22:441626 Czytań - Drukuj
Imprezy
WOŚP
Konkurs Recytatorski i Plastyczny
Jubileusz 15-lecia
Konkursy
Gminny Konkurs Piosenki
Konfrontacje Teatrów
Śpiewam i Maluję
Przegląd Orkiestr Dętych
Dni Dobrej
Wieczór Kupały
Plenery artystyczne
Andrzejki
Dożynki
Losowa Fotka


XXV Dni Dobrej 18-19.06.2016
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006 - 2008 - MGOK Dobra